user_mobilelogo

Bracelets/Anklets

Ghost Bracelet

Howlite Skull and Swarovski Crystal Charm Bracelet

$55.00

Gothic Night

Gothic themed Gemstone Charm Bracelet

$65.00

Onyx Cuff Bracelet

Gemstone Cuff Bracelet

$40.00

Dumortierite Cuff Bracelet

Gemstone Cuff Bracelet

$40.00

Ancient Cuff

Agate Cuff Bracelet

$45.00

Serpent's Kiss

Serpentine Cuff Bracelet

$45.00

Red Cuff

Red Jasper Bracelet

$50.00

Earth Anchor

Agate Cuff Bracelet

$45.00

Lava Cuff

Lava Stone Cuff Bracelet

$45.00

Spring Cuff

Jasper Bracelet

$45.00

Sand Cuff

Jasper and Swarovski Cuff Bracelet

$40.00

Obsidian Cuff

Snowflake Obsidian Bracelet

$40.00

Valley Cuff

Serpentine Stone Bracelet

$55.00

Forest Glade

Lapis Charm Bracelet/Anklet

$50.00

Lilac Cuff

Lilac Stone Cuff Bracelet

$50.00